Trámites

Alta de novo socio

Descrición: alta de novos socios
Apertura de inscricións:  21 de xuño
Prezo: 15 euros

Presentación telemática (obrigatoria)

Renovación de socios

Descrición: renovación de socios
Apertura de inscricións: non aplica, a renovación é automática
Prezo: 15 euros

As familias que abandonan o colexio porque os seus fillos cursaron 6º este ano non teñen que facer nada, xa os eliminamos da asociación de forma automática tamén. Os únicos que ten que facer algún trámite son aqueles socios que o curso que vén non desexen seguir séndoo. Para iso débennolo comunicar por correo electrónico antes do inicio do curso.

 

Alta en actividades extraescolares

Descrición: alta en actividades
Apertura de inscricións: 19 de Xulio
Máis información: os cadros de actividades e toda a información sobre as actividades están no apartado de actividades extraescolares do blog.
É necesario facer a presentación exclusivamente de forma telemática usando o voso usuario para garantir o correcto orde de preinscripción. Nas instruccións tendes a forma de realizalo.
Para as altas de programas municipais, haberá que solicitar a folla de inscrición no local do ANPA.

Presentación telemática (obrigatoria)
  • A través da aplicación do ANPA
  • Instruccións e axuda
  • Axuda rápida: Ir a Asociados, Familias, “Lupa”, Despregar “Realizar preinscripción”, seleccionar la actividade e premer “Realizar preinscripción”
  • Recordade seleccionar o curso correcto na parte superior da aplicación
  • Para cada neno que asista a algunha actividade extraescolar debedes inscribirvos adicionalmente na actividade "MATRÍCULA E SEGURO DE ACTIVIDADES", sendo un único cobro por neno para todo o curso

 

Alta en campamentos, festas e outros eventos

O proceso é idéntico ao de alta en actividades extraescolares.

 

Baixa de actividades extraescolares

Descripción: baixa en actividades
Prazos para cambios: as baixas ou modificacións do alumno na actividade serán notificadas á ANPA Milnen@s antes do 26 do mes anterior a causar baixa,  cubrindo o impreso de baixa/modificación ou enviando un correo con toda a información. Do contrario pagarase a mensualidade.
Máis información: no apartado correspondente do blog.

Presentación telemática (obrigatoria)
  • Enviar un correo a milnenos@gmail.com cos datos de alumno/a que cursa a baixa e o nome completo da actividade ou actividades. A conta de correo desde a que se debe enviar o correo deberá ser a dun dos titores do alumno dados de alta na aplicación

 

Alta, baixa e modificación no servizo de comedor

Descripción:  solicitude de alta no comedor e/ou madrugadores, así como as solicitudes de baixas, renuncias ou variacións no servizo realizaranse por parte dos titores legais dos alumnos/as, mediante o cumprimento dos formularios electrónicos facilitados por Jardanay a través da súa web.
Apertura de inscripcións: Do 10 ao 30 de agosto.
Prazos para cambios: o prazo para producir altas e baixas dos servizos contratados será o día 26 do mes anterior ao comezo dos servizos.

Presentación telemática (obrigatoria)