sábado, 3 de agosto de 2019

Preinscricións en actividades

Ao longo dos próximos días iranse confirmando as preinscricións de actividades e renovacións.

Lembrarvos que aínda hai moitas familias que non seguiron correctamente as instrucións de inscrición. Revisade en especial os seguintes puntos:
  • Todo alumno nalgunha actividade debe estar inscrito no SEGURO de forma obrigatoria
  • Todo alumno débese inscribir nunha das opcións de MATRÍCULA en función do número de actividades inscritas 
  • Toda familia que asista a algunha actividade ou comedor debe estar inscrita en RENOVA, pola contra aplicaránselle os prezos de non socios en todos os servizos

Lembrarvos que os cargos se farán a partir de outubro, nunca antes.

As preinscricións confirmadas con estado “Inscrito” garanten a praza na actividade, a condición de que a actividade non se cancele por falta de alumnos.

As que estean en estado “Lista de espera“ poderán chegar a confirmarse na medida na que outros alumnos inscritos déanse de baixa.

Nestes momentos temos as seguintes actividades en lista de espera:
  • Judo infantil e 1 primaria grupo I (25 prazas)
  • Judo 2 a 6 primaria grupo II (25 prazas)
  • Pintura infantil e 1 primaria (15 prazas)

Agradeceriámosvos aos inscritos nestas actividades cancelalas se estades seguros de non asistir finalmente para que o seguinte na lista de espera poida optar a ela.