ANPA

Presentación

O ANPA Milnen@s é unha asociación sen ánimo de lucro de pais, nais e titores de alumnos matriculados no C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán que ten como obxectivo contribuír á mellor formación académica e humana dos nos@s fill@s.

Milnen@s realiza actividades conducentes a mellorar a calidade educativa do centro e a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral:
 • Asiste aos pais/nais e titores en todo aquilo que corresponda á educación integral dos seus fill@s.
 • Promove actividades extraescolares de carácter formativo, cultural, deportivas, de estudo, e colabora coa dirección do centro en todas as actividades que esta organiza.
 • Promove reunións de colaboración entre pais/nais e profesores/as do centro.
 • Estimula a participación dos pais/nais de alumnos na programación xeral do ensino a través do órgano colexiado correspondente.
 • Fomenta as relacións de cooperación do centro con outros establecementos escolares e cos sectores sociais e culturais da contorna.
 • Promove a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do centro, así como a efectiva igualdade de dereitos de todos os alumnos sen discriminación por razóns socio-económicas, ideolóxicas, confesionais, de raza ou sexo.
 • Require aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación relativos á educación, demandando a atención e axudas que esta merece.
 • Eleva aos poderes públicos peticións, informes e estudos sobre os temas que lle son propios.
Actualmente depende do ANPA a xestión do programa de madrugadores e de comedor, actividades extraescolares, a xestión de chándales, etc. Ten ademais acordos con comercios do barrio das Roseiras que se traducen en condicións especiais para os socios.

A información para a inscrición atópase na pestana de trámites.

Documentos

Estatutos do ANPA

PXA - Plan Xeral Anual 2019-2020. Apartado 10 (ANPA)
Todos os PXA

Memoria Anual 2018-2029. Apartado 13.2 (ANPA)
Todas as memorias

Xunta Directiva

Na Asemblea Xeral Extraordinaria que tivo lugar o 29 de abril de 2021 acordouse a elección da nova Xunta Directiva do ANPA:

 • Presidenta: Eva Louzán Caamaño
 • Vicepresidenta: Melania Gelato Fandiño
 • Secretaria: Sonia Seija Ramos
 • Tesoureiro: José Luis Rodríguez Iglesias
 • Vogal: Ana M. Martínez Blanco
 • Vogal: Beatriz Taboada Pernas
 • Vogal: Bibiana Canosa Del Río
 • Vogal: Estefanía Fernández Piñeiro
 • Vogal: Lidia Monroy Pérez
 • Vogal: María Brión García
 • Vogal: María Casas Mariña
 • Vogal: Nuria García Tajes
 • Vogal: Pilar Pérez Sangiao


  Colaboradores

  Deputación da Coruña (subvencións)
  ONG Axuda en Acción  (subvencións)
  Centro Comercial Los Rosales (cesión de espacios para eventos)


  ¿Por que facerse soci@?

  • O ANPA participa no funcionamento das actividades educativas do centro, xestionando os programas de Madrugadores e de Comedor, as actividades extraescolares, a compra do chándal, etc.
  • Tamén organiza e colabora co centro en distintas celebracións, como a Festa de Fin de Curso.
  • Para inscribirse nos servizos de Comedor e Madrugadores é necesario estar ao corrente de pago nas cotas de socio/a e do seguro de accidentes.
  • Os socios teñen desconto na matrícula das actividades extraescolares e no prezo do chándal.
  • A cota de socio (15 euros por curso escolar) úsase para sufragar gastos ordinarios e para organizar as actividades para @s nen@s (exhibición de actividades extraescolares, festa de fin de curso, orlas, etc.).
  • Cantos máis socios teña o ANPA, máis respaldo terán todos os pais/nais/nen@s ante outros órganos e máis actividades poderanse organizar.
  • Traballamos de modo voluntario, por iso todas as colaboracións son importantes...
  Sen ti nada disto é posible. ¡Asóciate!

  Contacto ANPA

  Local do ANPA Milnenos: situado no edificio novo de Infantil do colexio C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán. Travesía dos Rosales, s/n
  15011 - A Coruña

  Horario local: : Solicitar cita previa no mail milnenos@gmail.com con mínimo 24 horas de antelación indicando motivo da cita.

  Email (medio de contacto preferente): milnenos@gmail.com

  Teléfono: 619335580 (16:30 a 18:30h de luns a venres).
  Agradécese o contacto telefónico só para urxencias. As consultas preferentemente a través de correo electrónico.

   

  Contactos CEIP

  Canal de Telegram do CEIP Emilia Pardo Bazán: https://t.me/EPBlosrosales

  Tlf./Fax.: 981276781 (Secretaría), 698139871(Móbil), 981.258.528 (Educación Infantil)

  E-mail: ceip.emilia.pardo.corunha@edu.xunta.es