mércores, 8 de xullo de 2015

LIBROS 2015/2016 + EDIXGAL

Na seguinte ligazón recóllese a información publicada polo CEIP sobre os libros para o vindeiro curso 2015/2016:

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliapardobazancoruna/?q=node/211

Ademais, o centro ten sido seleccionado para o proxecto EDIXGAL:

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliapardobazancoruna/?q=node/474

No tocante a estas cuestións a dirección do centro infórmanos para os cursos de 3º e 5º de Primaria:

"3º de Primaria: * A SOLICITUDE DE CAMBIO DE LIBROS DE TEXTO DE 3º DE PRIMARIA “NON FOI AUTORIZADA POLA XEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN“ POLO TANTO NON HABERÁ LIBRO OFICIAL

AS FAMILIAS NON DEBEN MERCAR NENGÚN LIBRO DE TEXTO (ÚNICAMENTE MERCARÁN O CADERNO “ACTIVITY BOOK” DE INGLÉS). 

O COLEXIO ENTREGARALLE AO ALUMNADO NO MES DE SETEMBRO OS LIBROS EN PRÉSTAMO.

5º de Primaria: * O CENTRO RESULTOU ADMITIDO NO PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL E-DIXGAL. O ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA NON UTILIZARÁ LIBROS DE TEXTO CONVENCIONAIS

UTILIZARÁ LIBROS DIXITAIS, EMPREGANDO A PLATAFORMA E-DIXGAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, E O. U. 

NON MERQUEDES LIBROS PARA 5º PRIMARIA. 

EN SETEMBRO, TEREMOS UNHA REUNIÓN CON TODAS AS FAMILIAS PARA EXPLICAROS CON DETALLE ASPECTOS SOBRE O FUNCIONAMENTO, MATERIAIS, NORMAS, ETC"

sábado, 4 de xullo de 2015

Dudas e preguntas sobre as AAEE 2015/2016

Actividade de TICS: O centro educativo non nos autoriza usar o aula de informática o vindeiro curso 2015/2016, polo que temos o verán para tentar negociar con algunha entidade a cesión dos equipos precisos para montar un aula de informática no colexio azul ou para que o equipo directivo do centro cambie o criterio manifestado. 

Tentaremos as dúas vías pero non é unha situación que nos permita ofrecer a actividade sen ter garantías de que a podemos asumir. 

Balonmán: Balonmán realizarase con independencia de que o Concello acepte a nosa solicitude de incluilo nas súas actividades. Se non é a través do Concello manterase por medio do convenio co OAR. Como balonmán pasa a ser dúas horas por semana, se non o fixésemos a través do concello o seu prezo sería 16 euros por mes. 

Ata que se confirme polo Concello a nosa solicitude, para esta actividade só se procederá a presentar a solicitude segundo o formulario correspondente.

Actividades sen seguro nin matrícula: No caso de actividades do concello non hai que pagar seguro nin matrícula ao ANPA.