Comedor e madrugadores

 • Información para o curso 2021/22

Díptico informativo de Jardanay
Circular informativa sobre criterios de acceso

Bases becas comedor Anpa

IMPORTANTE 

As autorizacións teñen que ser enviadas cun mínimo de 24h ao mail da ANPA, de non ser así, enténdese coma urxencia inmediata e débese comunicar á coordinadora de extraescolares e comedor directamente no seu móbil (637764388).Servizo de madrugadores
 • O servizo de madrugadores prestarase en horario de 07:30 h a 09:00 h.
 • A entrada a madrugadores será entre 07:30 h e 08:15 h pola porta do comedor. En caso de asistir sen almorzo poderán entrar ata as 08:30.
 • Debido aos protocolos en vigor por COVID, tomarase a temperatura a todos os alumnos na entrada a madrugadores
Servizo de comedor

O servizo de comedor prestarase no horario de 13:45 h a 16:00 h.
Establécense 3 quendas no servizo de comedor.
 • Primeira quenda: 13:45 h - 14:15 h. Educación Infantil
 • Segunda quenda: 14:05 h - 14:40 h. 3 cursos de Primaria (6º, 5º e 3º), entran pola porta lateral cara a parte de atrás do comedor, mentres rematan os da primeira quenda)
 • Terceira quenda: 14:45 h - 15:20 h. os restantes cursos de Primaria(1º, 2º e 4º).

As entregas do alumnado de comedor realizaranse da seguinte forma:


 • Jardanay en casa: entregarase pola porta do comedor ás familias, despois de recoller ás súas crianzas. Os menores que saian sos pasarán polo comedor a recollelo ás 14h.
 • Educación Infantil (polas portas das aulas de Infantil): de 15:30 a 16:00h.
 • Primaria (pola porta principal do CEIP): de 15:30 a 16:00h.
 • Os alumn@s que despois van a actividades xa son trasladados por parte do persoal coidador de comedor ás diferentes actividades.


Outra información:
 • Para calquera consulta ou aviso contactar ao teléfono 637764388, por medio de chamadas ou mensaxes
 • Hai que autorizar a recollida ás persoas que non sexan pais, nais ou titores mediante a aplicación de Jardanay ou correo a milnenos@gmail.com con polo menos 24 horas de antelación.
 • Cando hai excursións nas que teñen que levar a comida, para os nenos de comedor a empresa Jardanay prepara unhas bolsas de picnic e lévaas ao colexio pola mañá. O picnic consiste nun bocadillo, peza de froita, lácteo, auga e un pastelito (ou algo doce).