Comedor e madrugadores

Información para o curso 2020/21

Díptico informativo de Jardanay
Circular informativa sobre criterios de acceso

Servizo de madrugadores
 • O servizo de madrugadores prestarase en horario de 07:30 h a 09:00 h.
 • A entrada a madrugadores será entre 07:30 h e 08:15 h pola porta do comedor. En caso de asistir sen almorzo poderán entrar ata as 08:30.
 • Debido aos protocolos en vigor por COVID, tomarase a temperatura a todos os alumnos na entrada a madrugadores
Servizo de comedor
 • O servizo de comedor prestarase no horario de 13:15 h a 16:00 h.
 • Establécense 3 quendas no servizo de comedor.
 • Primeira quenda: 13:15 h - 14:00 h. 4º, 5º e 6º de Educación Infantil
 • Segundo quenda: 14:05 h - 14:40 h. 3º, 5º e 6º de Primaria
 • Terceira quenda: 14:45 h - 15:20 h. 1º, 2º e 4º de Primaria
As entregas de alumno/as de comedor realizaranse da seguinte forma:
 • Entre 14:15 h e 14:30 h os nenos anotados a Jardanay en casa sairán pola porta do comedor
 • Entre 15:30 h e 16:00 h os nenos de Educación Infantil (polas portas das aulas de Infantil)
 • Entre 15:30 h e 16:00 h os nenos de Primaria (pola porta principal do CEIP)
 • Os alumn@s que despois van a actividades xa son trasladados por parte do persoal coidador de comedor ás diferentes actividades
Outra información:
 • Para calquera consulta ou aviso contactar ao teléfono 637764388, por medio de chamadas ou mensaxes
 • Hai que autorizar a recollida ás persoas que non sexan pais, nais ou titores mediante correo a milnenos@gmail.com con polo menos 24 horas de antelación.
 • Cando hai excursións nas que teñen que levar a comida, para os nenos de comedor a empresa Jardanay prepara unhas bolsas de picnic e lévaas ao colexio pola mañá. O picnic consiste nun bocadillo, peza de froita, lácteo, auga e un pastelito (ou algo doce).

Seguir por correo electrónico