BANCO DE LIBROS ANPA MILNEN@s

 


Dende a ANPA queremos informarvos de que o prazo para solicitar os libros do BANCO DE LIBROS DA ANPA, para os cursos 3° e 4° de Primaria comezará o 21 de xullo e finalizará o 28 de xullo. A partir do 29 de xullo comunicaráselles ás familias os libros concedidos.

Para o correcto rexistro das solicitudes, precisamos que se envíen as mesmas ao mail milnenos@gmail.com

1. O asunto do mail ten que ser: SOLICITUDE BANCO DE LIBROS.

2. Deben detallarse os datos do alumno: Nome e apelidos + curso para o que os solicita.

3. Nome do titor responsable. No momento da entrega vaise facilitar un documento onde constarán os libros que se prestan e o compromiso de devolvelos ao fin do curso.

4. Listado dos libros solicitados.

As bases para establecer o reparto do banco de libros serán:

1 - Repartiranse entre o alumnado non beneficiado có fondo solidario da Xunta.

2 - Terán prioridade as familias que donen.

3 - O resto do reparto, irá en función da orde de solicitude.

4- De existir libros sobrantes despois deste reparto inicial, estes poderanse entregar ás familias beneficiadas có fondo solidario da Xunta, sempre que coincidan cos libros que lles falten.


Recordamos a todas aquelas familias que dispoñades de libros actualizados de 3º e 4º de primaria (non conseguidos có fondo solidario da Xunta) e poidades e queirades doar, por favor, poñédevos en contacto con nós, a través do mail milnenos@gmail.com para facer entrega deles, e igualmente seguiremos admitindo libros durante todo o curso.