COVID

Protocolos e información da ANPA 

Protocolo COVID ANPA Milnenos 2020/21 (versión 09/09/2020) 

Protocolo COVID ANPA Milnenos 2020/21 (versión 28/08/2020) 

Protocolo COVID ANPA Milnenos 2020/21 (versión 20/08/2020)

Procotolo comedor/madrugadores Jardanay (versión 14/09/2020)

Declaración responsable (aceptada coa inscrición na actividade "DECLARACIÓN RESPONSABLE" dispoñible na aplicación)

Comunicado de retraso do inicio das actividades extraescolares

 

Protocolos e información do CEIP

 

 

Protocolos e información das consellerías e ministerios

Tras 8 meses de COVID e case dous meses de curso iniciado por fin se acordan das ANPAS publicando un protocolo de 3 páxinas

Protocolos Consellerías sobre actividades extraescolares (versión 05/10/2020)

Protocolo da Consellería adicado a comedores, un servizo xa iniciado pola nosa parte con protocolo propio un mes antes 

Protocolos Consellerías sobre comedores escolares (versión 16/09/2020)

Guía de actuación do Ministerio ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

Guía de actuación do Ministerio ante a aparición de casos (versión 27/08/2020)

Resolución das consellerías de Educación e Sanidade pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2020/2021

Protocolo Consellerías (versión 04/11/2020)

Protocolo Consellerías (versión 23/09/2020)

Protocolo Consellerías (versión 22/07/2020)  

Protocolo Consellerías (versión 14/07/2020)

 

Comunicados e outra información

Comunicado CONFAPA de apoio á folga do profesorado en contra da improvisación (2020-09-08)

Preguntas protocolo COVID ás consellerías pendentes de resposta (2020-08-17)   

Comunicado CONFAPA expoñendo as críticas ao protocolo das Consellerías (2020-07-21)

Seguir por correo electrónico