COVID

Directrices máscaras 

BOE miércoles 20 de abril del 2022

Real  Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 


 Protocolos e información da ANPA 


Declaración responsable (aceptada coa inscrición na actividade "DECLARACIÓN RESPONSABLE" dispoñible na aplicación)


 Protocolos e información do CEIP 

 Protocolos e información das consellerías e ministerios

Resolución das consellerías de Educación e Sanidade pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2020/2021

Protocolo Consellerías (versión 4/10/2021)


Protocolos Consellerías sobre actividades extraescolares (versión 05/10/2020)

Protocolos Consellerías sobre comedores escolares (versión 16/09/2020) 

Guía de actuación do Ministerio ante a aparición de casos (versión 27/08/2020)